Projektit

Mufindin Ystävät ry tukee Foxes' Community and Wildlife Trustin (Foxes' NGO) kokonaisvaltaista ja moniulotteista lähestymistapaa kehitykseen. Yhteisön tarpeiden muuttuessa muuttuu hankkeiden sisältö. Hiv/aids-epidemian vuoksi uhanalaisten lasten hoidon järjestämiseksi alkuvuosina luotiin Igodan lapsikylä. Tämä nähtiin vain väliaikaiseksi korjaukseksi ilman, että on olemassa infrastruktuuri yhteisön terveydentilan parantamiseksi ja koulutukseen järjestämiseksi. Seuraavaksi keskityttiinkin organisoimaan opetus, varhaiskasvatus ja opiskelijoiden tukeminen. Tällä hetkellä työskennellään kolmella kehityslinjalla: uhanalaisten lasten hoito, terveydenhuolto ja koulutus. Kaikki nämä linjat toimivat käsi kädessä tarjoten tukea lapsille ja perheille Mufindin alueella.

Lounasaika lastenkylässä

Uhanalaisten lasten hoidon tavoitteena on perusoikeuksien turvaaminen lapsille. Siinä puututaan suoraan sosiaalisiin ongelmiin projektialueella, ja tarjotaan välitöntä huolenpitoa orvoista ja sijoituslapsista. Lue tästä lisää projekteista.

Lääkäri kotikäynnillä. Tyttö lähetettiin Mdabulon sairaalaan

Taudin (kuten AIDSia usein kutsutaan) leviämisen seurauksena yhteisön perinteiset verkostot olivat romahtamassa. Perheet oli rakennettava uudelleen. Luotiin kolme interventio-ohjelmaa: HIV/AIDS -klinikka, kotikäyntiohjelma ja maitojauhe -ohjelma. Lue edellä olevista linkeistä lisää projekteista.

Oppimista joukolla

Olemme luoneet koulutusjärjestelmän paikkaamaan aukkoja, joihin valtio ei erityisesti kohdenna toimia: varhaiskasvatukseen ja riskiryhmän nuoriin. Työskentelemme kolmella koulutuslinjalla: varhaiskasvatus, uhanalaisten nuorten sponsorointi ja tuki sekä ammattikoulutus. Käynnistimme myös ohjelman, joka kehittää alueen lastentarhanopettajia (Lastentarhojen osaamisen jakamisohjelma). Lue yllä olevista linkeistä lisää näistä ohjelmista.