Projektit

Mufindin Ystävät ry tukee Foxes' NGO:n toimintaa: lastenkylässä asuvien suojaa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen sekä lastenlääkäri Leena Pasasen kotikäynti- ja vastaanottotyön mahdollistaminen ovat meidän pääasialliset tavoitteemme.

Lisäksi tomintamme alla toimii projekti, jonka tarkoituksena on tukea Mafingan orpokodin täysorpojen tyttöjen koulutusta. Kyseessä on itsenäinen projekti, eivätkä Mufindin ystäville maksetut jäsen- tai lahjoitusmaksut mene kyseisen projektin hyväksi, mutta Mufindin Ystävät hallinnoi projektin rahaliikennettä.

Lastenkylän esikoululaisia valmistujaisjuhlassa (Kuva: Alexandra & Jukka Kulmalahti)

Yleiskuvaa kylältä kotikäyntien yhteydessä (Kuva: Alexandra & Jukka Kulmalahti)