Kotikäyntityö/ terveydenhuolto

Daktari Leenan pikatutkimus matkan varrella

Terveydenhoidon osalta Mufindin Ystävät tukee suomalaisen lastenlääkärin Leena Pasasen vapaaehtoistyötä alueella.

Elämäntyönsä Tansaniassa tehnyt ja nyt jo virallisesti eläkkeellä oleva Leena viettää noin puolet vuodesta Mufindissa tehden kotikäyntityötä kaikkein köyhimpien ja sairaimpien parissa sekä pitäen vastaanottoa klinikalla. Mufindin ystävät tukee tätä työtä mm. avustamalla lääkekustannuksissa sekä logistiikassa esimerkiksi silloin, kun Mufindin töyssyiset tiet rikkovat auton. Koronapandemian aikana Leena ei ole voinut matkustaa Tansaniaan, mutta on koordinoinut toimintaa etänä Suomesta käsin.

Kotikäyntityö:

Kotikäyntiohjelma alkoi vuonna 2009, jolloin Leena tuli Foxes NGO:n kumppaniksi muuttaen muutaman tunnin matkan päästä Ilembulasta Mufindiin. Leena alkoi kiertää kyliä tarjoten terveydenhoidollista apua ja neuvontaa kaikkein köyhimmille ja sairaimmille, joilla ei usein ole varaa tai fyysistä mahdollisuutta lähteä klinikalle jopa kymmenien kilometrien päähän, tai joilla ei esimerkiksi ole tietoa HIV:n hoidon mahdollisuuksista.

Ohjelmasta tuli niin suosittu ja tehokas, että 2011 ohjelmaa laajennettiin kiinnittämällä paikallisia vapaaehtoisia, jotka koulutettiin ohjelman menettelytapoihin ja HIV-hoitoihin. Nykyään ohjelmassa työskentelee 22 aktiivista vapaaehtoista 11 lähikylässä. Vapaaehtoiset kiertävät kylissä ja auttavat suuntaamaan avun oikeisiin kohteisiin. Ohjelmassa työskentelee myös vierailevia lääkäreitä ja erikoislääkäreitä eri pituisilla jaksoilla.

Klinikka:

Mufindin alue on ollut HIV/aids-myrskyn silmässä. Ennen vuotta 2007 ei 50 kilometrin säteellä ollut
yhtään testausasemaa. Mdabulon HIV/aids-klinikka on rakennettu vuonna 2010 keskelle hankealuetta helpottamaan hoitoon pääsyä ja alentamaan kuljetuskustannuksia. Klinikalla on tarjolla laitteet, lääkkeet ja hoitohenkilökunta, joiden avulla yhteisö pääsee takaisin jaloilleen. Ensimmäisessä kahdessa vuodessa potilaiden määrä nousi nopeasti 200:sta 2000:een. Nykyään yli 2500 potilasta saa klinikalla HIV-hoitoa joka kuukausi, ja Mufindin HIV-tilanne onkin helpottamaan päin.

HIV/AIDS -Miksi Mufindissa?

Sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset tekijät loivat yhdessä otolliset olosuhteet aggressiivisen viruksen leviämiselle. Mufindin päävientituote on tee, ja taloudellinen toimeliaisuus on keskittynyt teeviljelmille, joilla työskentelee paljon siirtotyöläisiä. Nämä matkustavat pitkiä matkoja perheidensä luota. Moniavioisuuden kulttuurinen normi ja riskiryhmiin kuuluvien nuorten naisten yritys selviytyä keinolla millä hyvänsä tehosti HIV:n leviämistä. Kaikki tämä yhdistettynä klinikoiden, lääkkeiden ja tiedon puutteeseen osoittautui tappavaksi.

Koko Tansaniassa HIV:ta esiintyy 5-7 prosentilla, mutta Mufindin alueella luku on 15%. Projektialueella luku on vielä surkeampi: tartunta on noin 35 prosentilla väestöstä, nuorilla naisilla jopa yli 40 prosentilla.

Vapaaehtoislääkäri Alexandra Kulmalahti Klinikalla töissä