Mafingan orpotyttöjen tukeminen

Mufindin ystävät toimii myös kattojärjestönä Mafingan orpokodin tyttöjen koulutuksen avustamiseen tähtäävälle projektille. Mafingan orpokoti sijaitsee noin 60km päässä Mufindin Ystävien muusta toiminta-alueesta.

Tavoite

Koulutusrahaston tarkoitus on tukea Mafingan orpokodin täysorpoja tyttöjä ylä- tai ammattikoulun maksuissa. Kerätyillä varoilla mahdollistetaan tytöille koulutuksen kautta parempi tulevaisuus.

Koulunkäynti on tytöille käytännön olosuhteiden vuoksi vaikeampaa kuin pojille; kaupungissa asuminen ja kulkeminen on turvattomampaa, ja tämän vuoksi tytöille on omia asuntoloita oppilaitoksien yhteydessä. Jos tyttö jää ilman koulutusta afrikkalaiskulttuurissa, riski lapsiäidiksi tai kaltoinkohdelluksi tulemiseen on suuri. Tarpeen mukaan varoilla voidaan tukea myös Mafingan yläkouluikäisten orpopoikien koulunkäyntiä.

Koulutusrahastoon kerätyt varat käytetään nuorten koulutukseen täysimääräisenä ilman hallintokuluja.

Auta Mafingan nuoria

Toivomme, että lahjoittajat liittyvät myös Mufindin Ystävät Ry:n jäseniksi (ohjeet täältä)

Tilinumero Mafingan lahjoituksille: FI25 1838 3000 0168 73

viitenumero: 8002 (tärkeä tieto varojen kohdentamiseksi).


Jos haluat jatkossa tietoa suoraan sähköpostiisi niin laita viesti: visa.kuusikallio@gmail.com

Ajantasaista tietoa saa myös projektin FB-sivuilta.

Taustaa

Mafingan orpokoti
sijaitsee Mafingan kaupungin laitamilla Keski-Tansanian ylänköalueella. Orpokodissa asuu vaihtelevasti n. 20-30 lasta ja suurin osa heistä pääsee takaisin sukulaistensa pariin n. 3 vuoden iässä. Vuosien varrella orpokotiin on jäänyt asumaan täysorpoja nuoria. Heidän tulevaisuutensa on pitkälti koulutuksen ja kirkon antaman yhteisöllisen tuen varassa.

Suomalaiset ovat tukeneet monin tavoin orpokodin toimintaa vuosikymmenien ajan. Viimeiset parikymmentä vuotta on orpokodin johtajana toiminut mama Hellene Msese, joka on keskeinen toimija myös tässä hankkeessamme. Alkujaan sairaanhoitajaksi kouluttautuneen mama Msesen vahva missio on ollut pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme; äitinsä tai molemmat vanhempansa menettäneistä lapsista. Mafingan orpokodin omistaa Tansanian luterilaisen kirkon eteläinen hiippakuntaeteläinen hiippakunta. Orpokodin talous perustuu eri organisaatioiden ja yksityishenkilöiden satunnaiseen tukeen ja omavaraisuuteen. Orpokoti on keskeinen lastensuojelulaitos Mafingan alueella, mutta Tansanian valtio ei tue sitä rahallisesti.

Koulutus on Tansaniassa periaatteessa ilmaista, mutta käytännössä yhden nuoren yläkouluopiskelu sisäoppilaitoksessa maksaa n. 700-800€ / vuodessa. Tämä sisältää sisäoppilaitosmajoituksen lisäksi oppimateriaalit, kokeet, vaatetuksen, ruoan, koulumatkat ja henkilökohtaisen taskurahan.

Taustahenkilöt

Lukuisat suomalaiset ovat vuosikymmenien aikana työskennelleet, vierailleet tai muuten oppineet tuntemaan Mafingan orpokodin. Tämän pienimuotoisen tukihankkeen tavoitteena on kanavoida heidän tukeaan orpokodin lasten hyväksi. Hankkeen toimijat ovat tiiviisti yhteydessä mama Mseseen ja Mafingan orpokotiin.

Hankkeen vastuuhenkilöitä ovat Visa ja Katri Kuusikallio. He työskentelivät Tansaniassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa 2013-2016. Visan ja Katrin elämästä Tansaniassa sekä mama Msesestä ja Mafingasta voi lukea myös Katrin kirjasta, Naisvoimaa Tansaniasta. Visa toimii Mufindin ystävien hallituksessa, ja he asuvat tällä hetkellä Järvenpäässä.

Hankkeessa on mukana myös turkulainen Kati Tuominen, joka asui ja työskenteli Mafingan orpokodilla vuonna 2016.

Orpokodin johtaja mama Hellene Msese sekä taloudenhoitaja Ezekiel Mbogo Visa ja Katri Kuusikallion kanssa Mafingan vierastalon portailla elokuussa 2016.

Kati Mafingan vauvojen ja yhden hoitajan kanssa