Igodan lastenkylä

Mufindin alueella jopa kolmasosa asukkaista on HIV-positiivisia, mikä on aiheuttanut alueelle luonnollisesti paljon ongelmia: aikuisia kuolee, lapsia jää orvoiksi. Usein jäljelle jäävät aikuiset ovat liian sairaita ja/tai vanhoja huolehtimaan lapsista.

HIV/aids-epidemia levisi Mufindissa nopeasti ja äänettömästi, ja maaseutuyhteisön maantieteellinen eristyneisyys tarkoitti, ettei HIV/aids-testausta, -hoitoa tai -valistusta ollut saatavilla. Aikuisten joukkokuolleisuus loi kasvavan orpoväestön, ja Foxes' NGO avasi Igodan lapsikylän vuonna 2007, jolloin Mufindin yhteisö oli kriisissä.Nykyään lapsikylässä on kuusi lastentaloa, joissa jokaisessa on oma "äiti" tai "isä" luomassa perheympäristöä.

Tällä hetkellä kylässä on noin 50 lasta vauvasta teini-ikäiseen. Osa lapsista on orpoja joko HIV:n takia tai muusta syystä, osa muuten vain erityisen haavoittuvia: on aliravittuja lapsia, sairaita lapsia sekä lapsia joiden vanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty huolehtimaan lapsestaan väliaikaisesti tai pysyvästi.

Osa lapsista pääsee siis ennemmin tai myöhemmin palaamaan sukulaistensa luo, osa asuu lastenkylässä aikuiseksi asti.Mufindin ystävät auttaa osaltaan varmistamaan, että näillä lapsilla, joiden elämän alkutaival on ollut hankala, on mahdollisuus riittävään ravintoon, turvalliseen ympäristöön niin konkreettisesti kuin henkisestikin sekä pääsy kouluun ja jopa varhaiskasvatukseen.

"Vauvatalon" porukka tammikuussa 2017 Kuva: Annika Varpe