Igodan lastenkylä

Mufindin alueella jopa kolmasosa asukkaista on HIV-positiivisia. HIV/aids-epidemia levisi Mufindissa nopeasti eikä maantieteellisesti eristäytyneellä alueella ollut saatavilla testausta, hoitoa tai valistusta. Aikuisia kuoli, lapsia jäi orvoiksi ja jäljelle jäävät aikuisetkin ovat usein liian sairaita tai vanhoja huolehtimaan lapsista.

Vuonna 2007 Mufindin yhteisö oli kriisissä kasvavan orpolasten määrän vuoksi, ja tällöin Foxes' NGO avasi Igodan lastenkylän.

Tällä hetkellä kylässä on kuusi taloa, joissa jokaisessa on oma "äiti" tai "isä" luomassa perheympäristöä. Lapsia kylässä asuu noin 50 jaikäjakauma on vauvasta teini-ikäiseen.

Osa lapsista on orpoja joko HIV:n takia tai muusta syystä, osa muuten erityisen haavoittuvia: on aliravittuja ja sairaita lapsia sekä lapsia, joiden vanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty huolehtimaan lapsestaan väliaikaisesti tai pysyvästi.

Osa lapsista pääsee ennemmin tai myöhemmin palaamaan sukulaistensa luo, osa asuu lastenkylässä aikuiseksi asti. Mufindin ystävät auttaa osaltaan varmistamaan, että lapsilla, joiden elämän alkutaival on ollut hankala, on mahdollisuus riittävään ravintoon, turvalliseen ympäristöön niin konkreettisesti kuin henkisestikin sekä pääsy kouluun ja jopa varhaiskasvatukseen.

"Vauvatalon" porukka tammikuussa 2017 Kuva: Annika Varpe