Suojaa tarvitsevat lapset

Korkea HIV-infektioiden määrän aiheutti aikuisten joukkokuolleisuuden. Köyhyys ja sairaus osuvat aina pahiten yhteisön avuttomimpiin, tässä tapauksessa lapsiin. Monet jäivät orvoiksi, jäljellä olevat perheenjäsenet olivat usein liian vanhoja tai sairaita astumaan vanhempien rooliin. Foxes' NGO perustettiin vastauksena sen tosiasian tunnustamiselle, että yhteisön verkostojen kriittinen romahdus oli tapahtumassa.Talot oikealta, Talo 4, Talo 5 ja Talo 6.

Igodan lapsikylä avattiin vuonna 2007, jolloin Mufindin yhteisö oli kriisissä. HIV/aids-epidemia levisi nopeasti ja äänettömästi, ja hävitti paikallista väestöä. Näiden maaseutuyhteisöjen maantieteellinen eristyneisyys tarkoitti, ettei HIV/aids-testausta, hoitoa tai valistusta ollut saatavilla. Aikuisten joukkokuolleisuus loi kasvavan orpo- väestön, kun perhejärjestelmä romahti. Foxes' NGO sai valmiiksi ensimmäisen lapsikylätalon heinäkuussa 2007 antamaan suojaa, ravintoa ja terveydenhuoltoa näille uhanalaisille lapsille. Nykyään lapsikylässä on kuusi lastentaloa, joissa jokaisessa on oma isä tai äiti luomassa perheympäristöä. Tällä hetkellä kylässä on noin 50 lasta vauvasta 17-vuotiaaseen.