HIV/aids-klinikka

Mufindin alue on HIV/aids-myrskyn silmässä. Sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset tekijät loivat yhdessä otolliset olosuhteet aggressiivisen viruksen leviämiselle. Mufindin päävientituote on tee, ja taloudellinen toimeliaisuus on keskittynyt teeviljelmille, joilla työskentelee paljon siirtotyöläisiä. Nämä matkustavat pitkiä matkoja perheidensä luota. Moniavioisuuden kulttuurinen normi  ja riskiryhmiin kuuluvien nuorten naisten yritys selviytyä keinolla millä hyvänsä tehosti hivin leviämistä. Kaikki tämä yhdistettynä yleiseen tiedon puutteeseen HI-viruksesta osoittautui tappavaksi.

Koko Tansaniassa hiviä esiintyy 5-7 prosentilla, mutta Mufindin alueella 14,8 prosentilla on hiv-infektio. Nämä luvut kasvavat lähestyttäessä projektialuetta, jolla tartunta on noin 35 prosentilla väestöstä. Hedelmällisessä iässä olevilla naisilla luku on vielä korkeampi, 44 prosenttia. Ennen vuotta 2007 ei ollut yhtään testausasemaa 50 kilometrin säteellä.

 


Mdabulon HIV/aids-klinikka


HIV/aids-klinikka on rakennettu vuonna 2010 keskelle hankealuetta helpottamaan hoitoon pääsyä ja alentamaan kuljetuskustannuksia.Täällä on tarjolla lääketieteelliset laitteet, lääkkeet ja hoitohenkilökunta, jotta yhteisö pääsee takaisin jaloilleen. Ensimmäisessä kahdessa vuodessa potilaiden määrä nousi pilviin 200:sta 2000:een. Tänään yli 2500 potilasta saa klinikalla HIV-hoitoa joka kuukausi.

Lue muista ohjelmista täältä