Interaktiivinen esikoulu ja lastentarha

Kuvateksti

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi esikoululuokkaa (8 kk - 1,5-vuotiaille ja 1,5 - 3-vuotiaille) sekä kaksi lastentarhaluokkaa ( 3 - 8-vuotiaille). Opetus perustuu lapsesta käsin ohjautuvaan Montessori -filosofiaan. Opettaja seuraa lapsen kiinnostusta ja edistymistä tutustuttamisessa eri aktiviteetteihin. Opetussuunnitelma käyttää kulttuurisesti soveltuvia menetelmiä opetettaessa kieliä, matematiikkaa, luonnontieteitä ja käytännöllisiä elämän taitoja. Tämä lähestymistapa varhaiskasvatuksessa eroaa merkittävällä tavalla tiukoista opetusmenetelmistä, jotka usein ovat käytössä ylisuurissa luokissa. Menetelmä on ollut ylivoimaisesti parempi näissä maaseutuolosuhteissa. Suojaa tarvitsevat lapset Lastenkylässä erityisesti pitävät luokkien menettelyistä ja rutiineista. He voivat vapaasti tutkia ja suunnata mielenkiintonsa etukäteen sovituissa rajoissa. Tällöin yksilöllisesti huomioituna myös kehitystä seurataan lähemmin kuin yleensä.

Kuvateksti

Kuvateksti